2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver__3

slides/2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver__3.jpg  2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver__3

Description: 2012.04.21.090543
EXIF/IPTC: Resolution: 1024 x 755 Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Country: Ethiopie