2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver_12

slides/2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver_12.jpg  2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver_12

Description: 2012.04.21.090537
EXIF/IPTC: Resolution: 840 x 768 Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Country: Ethiopie