Costa Rica

Februarie 2014

Webfotogalerie gemaakt door Willie de Vries

Zwartbuikfluiteend (Dendrocygna autumnalis) Black-bellied Whistling-Duck_